Felhívás – településrendezési eszközök módosítása

SZIHALOM KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK – tervezett kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 064/7, 064/13, 064/19, 071/6, 071/7, 071/9, 071/12 és 071/15 hrsz.‐ú ingatlan területére szóló – MÓDOSÍTÁSA

ELOLVASOM

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZÁRA KÉSZÜLT
PARTNEREK ÁLTAL VÉLEMÉNYEZENDŐ TERVEZET

ELOLVASOM